1TA 11TA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 TT H1
wf-2/2 H3
bud.ogól.-1/2 DK 103 j.niemiecki-1/2 AD 110
j.angielski-2/2 SK 106
  r_matematyka EB 67
2 8:50- 9:35 wf-1/2 TT H1
wf-2/2 H3
e_dla_bezp LG 118 przedsięb. TK 103 j.angielski-1/2 TM 110 matematyka EB 67
3 9:45-10:30 wf-1/2 TT H1
wf-2/2 H3
j.polski GP 67 bud.ogól.-1/2 DK 103
tech.r.wyk.-2/2 LG 105
j.polski GP 120 j.angielski-1/2 TM 67
tech.r.wyk.-2/2 LG 67a
4 10:50-11:35 kultura JS 66 geografia JB 114 j.polski GP 66 dokum. tech.-1/2 AM 63
dokum. tech.-2/2 RO 103
tech.r.bud.-1/2 ZP 120a
j.angielski-2/2 SK 106
5 11:45-12:30 prac. dok.te-1/2 AS 63
bud.ogól.-2/2 BE 67a
matematyka EB 114 historia IK 118 dokum. tech.-1/2 AM 63
dokum. tech.-2/2 RO 103
biologia ZA 67
6 12:40-13:25 prac. dok.te-1/2 AS 112
bud.ogól.-2/2 BE 67a
godz. z wych TM 103 religia WZ 63 informatyka-1/2 MZ 106
j.francuski-2/2 BW 67a
tech.r.bud.-1/2 ZP 103
j.francuski-2/2 BW 57
7 13:35-14:20 historia IK 118 fizyka EB 67 prac. dok.te-2/2 112 religia WZ 118 j.niemiecki-1/2 AD 110
informatyka-2/2 MZ 106
8 14:25-15:10 przedsięb. TK 102   prac. dok.te-2/2 112   chemia RA 105
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum