Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
 
 1.    MURARZ-TYNKARZ 
Jest zawodem niezwykle poszukiwanym na rynku pracy w Polsce i całej Europie ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców zajmujących się wznoszeniem budynków. 
Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe.
2.    Informacje dodatkowe:
brak
3.    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie tynków
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

•    wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
•    wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
•    wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
•    wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
•    wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

5.    Murarz-tynkarz  znajdzie zatrudnienie w:

•    przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach remontowo – budowlanych;
•    firmach produkujących materiały budowlane:
•    sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych i remontowych;
•    lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

6.    Baza dydaktyczna: