Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
Kategoria:

Patron szkoły zobowiązuje do kultywowania tradycji patriotycznych, dlatego też rokrocznie w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu 14 lutego obchodzone jest uroczyście święto patrona szkoły. W tym roku ze względu na pandemię covid – 19, nie można zorganizować obchodów upamiętniających założenie patriotycznej organizacji bojowej jaką była Armia Krajowa. Pozostaje pamięciowa wycieczka do poprzednich lat, w których młodzież z ZSB przygotowywała niezwykłe akademie i spektakle. Przez 23 lata cała społeczność szkoły należycie oddawała cześć i honor patronowi, opiekowała się pomnikiem Armii Krajowej, powstałym z inicjatywy kapitana Tadeusza Orłowskiego, pamiętała o grobach żołnierzy i brała udział w uroczystościach patriotycznych. Szkoła ściśle współpracowała z Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Odział Mielec i jego prezesem Jerzym Dębickim, który niestety odszedł na wieczną wartę w 2020 roku.

Czytaj więcej...
Kategoria:
Historia Zespołu Szkół Budowlanych

28 lutego 2014 roku Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu obchodził jubileusz 40 – lecia istnienia szkoły, a także święto patrona Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczyste obchody odbyły się w auli ZST, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, a także cała społeczność ZSB. Uroczystą galę jubileuszową poprowadziła Jadwiga Stala – Dudek. Oficjalne przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Stanisław Starzyk, który powitał: Starostę Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza, Wicestarostę Andrzeja Bryłę, Jadwigę Mysonę Skarbnika Powiatu Mieleckiego, Sekretarza Powiatu Jerzego Zorzyckiego, emerytowanych dyrektorów placówki: Stanisława Skórskiego, Lidię Wallich i Annę Kulę, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Mielec Jerzego Dębickiego, rodzinę kapitana Tadeusza Orłowskiego a także wszystkich nauczycieli, którzy przybyli na tę niezwykłą uroczystość.

Czytaj więcej...
Kategoria:

Historia Nadania Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Żołnierzy Armii Krajowej
Nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych w Mielcu imienia Żołnierzy Armii Krajowej było próba zachowania w pamięci bohaterów, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. Był to również wyraz czci dla tych, którzy cierpieli w więzieniach i obozach. Od września 1995 roku ruszyły przygotowania do nadania Technikum Budowlanemu w Mielcu imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Patronat nad przedsięwzięciem zaplanowanym na okres dwóch lat przyjął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - odział Mielec pod przewodnictwem kapitana Tadeusza Orłowskiego.

Czytaj więcej...