Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

We wrześniu  2021 roku młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu wzięła udział w cyklu spotkań przygotowanych przez Państwową Komedę Policji w Mielcu. Prelegentką była młodsza aspirant pani Magdalena Skolimowska, która w niezwykle interesujący sposób mówiła o odpowiedzialności prawnej  nieletnich  za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle Ustawy  o postępowaniu  w sprawach nieletnich. Celem spotkań było uświadomienie uczniów, że zawsze muszą być odpowiedzialni, ponieważ jedno lekkomyślne zachowanie może rzutować na całe życie. Organizatorkami spotkań były: pani Pedagog Katarzyna Małecka i pani psycholog Ewelina Jaroń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: