Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

W październiku  2021 r. młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu  uczestniczyła w konsultacjach  ‘’Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, gdzie brała udział w dyskusjach poświęconych ważnym tematom dla młodych ludzi. W czasie pracy grupowej uczniowie debatowali na różne tematy, między innymi o udziale Polski w Unii Europejskiej,  ekologii i klimatu, a także społeczeństwa obywatelskiego i kultury czy zdrowia i sportu. W dyskusji brał udział Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Celem konsultacji wojewódzkich było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Przedstawiciele z ZSB byli pod wrażeniem spotkania, gdyż podczas dyskusji uczestnicy odnosili się do siebie z należytym szacunkiem i zrozumieniem, przedstawiając przecież bardzo różne spojrzenia na poszczególne kwestie i często odmienne propozycje rozwiązań najważniejszych problemów. Należy podkreślić, iż w województwie podkarpackim, aż 3,5 tys. młodych ludzi wyraziło chęć udziału w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

 

Kategoria: