Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

7 czerwca 2021r.  Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu uzyskał patronat firmy Greinplast sp. z o.o., która jest jedną z najprężniej działających firm chemii budowlanej.  Menedżer ds. marketingu firmy Greinplast sp. z o.o.  Monika Hajduk przekazała na ręce dyrektora ZSB  Stanisława Starzyka i wicedyrektora ZSB Mielec Adama Snopkowskiego oraz koordynatora szkolnego Marii Pietras dokument potwierdzający objęcie patronatem mieleckiej placówki oświatowej. Należy podkreślić, że firma od wielu lat wspiera mielecką ,,budowlankę’’ poprzez cykliczne szkolenia organizowane dla uczniów i nauczycieli. Greinplast sp. z o.o  nie tylko wspiera w kształceniu przyszłych specjalistów branży budowlanej, ale także jest fundatorem wielu nagród dla uzdolnionej młodzieży mieleckiej „budowlanki”. Ścisła współpraca firmy ze szkołą jest możliwa dzięki dyrektorowi ZSB Stanisławowi Starzykowi jak również nauczycielce przedmiotów zawodowych Marii Pietras.

Kategoria: