Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

3 września 2021 r. w przeddzień  jubileuszowej dziesiątej edycji Narodowego Czytania 2021

w Zespole  Szkół Budowlanych w Mielcu odbędzie się czytanie dzieła  Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność pani Dulskiej”.

Każdy uczeń, który przyniesie własny egzemplarz książki, otrzyma pamiątkową pieczęć!!!

Wśród uczestników zostaną także rozlosowane pamiątkowe  książki!!!

Kategoria: