Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w rankingu miesięcznika Perspektywy otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2024. 

W Warszawie odbył się XXVI Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zajęło pierwsze miejsce w Powiecie Mieleckim, 10 na Podkarpaciu i 179 w Polsce. Otrzymując tytuł Srebrnej Szkoły 2024.  Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione według czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur, egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, iż mielecka „budowlanka” została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu już po raz ósmy.

Kategoria: