Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w rankingu Perspektyw otrzymał tytuł Brązowej Szkoły 2022.

       

W Warszawie odbył się XXIV Finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu w kategorii Technika zajęło 324 miejsce w Polsce, a na Podkarpaciu 14. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, iż mielecka „budowlanka” już po raz siódmy została doceniona, gdyż tytuł Srebrnej Szkoły otrzymała w 2013 roku, 2017, 2019,2020, 2021 natomiast tytuł Brązowej Szkoły w 2015.

Kategoria: