Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
Kategoria:

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie również należy składać wnioski.

Kategoria:

Spotkania z wychowawcami w klasach

 

1 września 2021

 

Godz. 8.30

 Klasa ITAp (technik budownictwa-klasa strażacka oraz technik geodeta) – sala 118

 Klasa ITBp (technik robót wykończeniowych w budownictwie -aranżacja wnętrz) – sala 105

 Klasa ITCp (technik budownictwa-projektowanie architektoniczne) – sala 114

 Klasa IITAp – sala 120

 Klasa IITBp – sala 66

Branżowa Szkoła:

 Klasa 1ap (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci i instalacji sanitarnych) – sala 107

 Klasa 2ap – sala 67

 Klasa 3a – sala 102

 Klasa 3b sala 103

 Klasa 3ap – sala 63

 

Godz. 10.00

 

 Klasa IIITA – sala 120

 Klasa III TAp – sala 107

 Klasa IIITB – sala 63

 Klasa IIITBp – sala 67

 Klasa IIITC – sala 118

 Klasa IIITCp – sala 66

 Klasa IVTA – sala 103

 Klasa IVTB – sala 102

 Klasa IVTC – sala 114

 

Kategoria:

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu na Mszę Świętą z okazji rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego do kościoła MBNP w Mielcu w środę 1 września 2021 roku o godzinie 8.00.