Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

1.    MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
Jest to zawód, który daje ogromne możliwości zatrudnienia. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie mógł wykonać wszelkie prace remontowo – budowlane we wszelkich obiektach budowlanych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać zadania zawodowe związane z budową i wykańczaniem budynków. Montowanie systemów suchej zabudowy obejmuje wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy dachów. Monter zabudowy i robót wykończeniowych wykonuje również, takie roboty jak: malowanie, tapetowanie, wykonywanie posadzek oraz okładzin ściennych. 
2.    Informacje dodatkowe.
brak
3.    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 
1. Montaż systemów suchej zabudowy 
2. Wykonywanie robót malarskich 
3. Wykonywanie robót tapeciarskich 
4. Wykonywanie robót posadzkarskich 
5. Wykonywanie robót okładzinowych

4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

•    montowania systemów suchej zabudowy,
•    wykonywania robót malarskich,
•    wykonywania robót tapeciarskich,
•    wykonywania robót posadzkarskich,
•    wykonywania robót okładzinowych.

5.    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:
•    przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach remontowo – wykończeniowych,
•    firmach produkujących materiały budowlane i prefabrykaty;
•    sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
•    lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

6.    Baza dydaktyczna: