Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

1.    MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 
Jest to zawód na który jest ogromny popyt na rynku pracy. Praca w branży instalacyjnej daje możliwości zatrudnienia w wielu miejscach na terenie całego kraju i za granicą. Po tym kierunku absolwent wykona każdą instalację sanitarną w domu prywatnym, biurze czy zakładzie przemysłowym. 
Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z budową, montażem i eksploatacją sieci komunalnych. Zajmuje się budową, montażem i eksploatacją instalacji sanitarnych, w tym: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  Może zajmować się również robotami związanymi z konserwacją, naprawą, modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
2.    Informacje dodatkowe:
brak
3.    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 
1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych 
2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych 
3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych 
4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 
5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.    Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

•    wykonywania    robót    przygotowawczych    związanych    z    budową    sieci wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych,  ciepłowniczych  oraz  montażem instalacji sanitarnych,
•    wykonywania     robót     związanych     z     budową     sieci     wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
•    wykonywania  montażu  instalacji  wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
•    wykonywania  robót  związanych  z  konserwacją,  naprawą  i  modernizacją  sieci wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych,  ciepłowniczych  oraz  instalacji sanitarnych.

5.    Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

•    przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach remontowo – instalacyjnych,
•    firmach produkujących materiały budowlano - instalacyjne;
•    sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych i instalacyjnych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlano – instalacyjnych, remontowych;
•    lub kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

6.    Baza dydaktyczna: